ปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smartclassroomได้ถือเป็นนวัตกรรมยุคใหม่แห่งการเรียนรู้ในยุคนี้ ที่นำเอาเทคโนโลยีแห่งการสื่อสารกับนวัตกรรมในการนำเสนอมาประยุกต์ ปรับใช้ในโลกแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการเรียนรู้ได้จากที่บ้านหรือสถานที่ใดๆก็ตามบนโลก ตลอดจนการเรียนรู้แบบ E-learning ที่ลดการใช้กระดาษใช้หนังสือ ตอบรับกระแสโลกอย่างทันสมัย อย่างหลากหลายและสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น

      เราได้เข้าถึงและเข้าใจในความต้องการดังกล่าวเป็นอย่างดี พร้อมนำเสนอ โซลูชั่นสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ แบบหลากหลายการประยุกต์ใช้งาน และเหมาะสมกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบันมาก เทคโนโลยีล่าสุด ในราคาประหยัด ด้วยทีมงานมืออาชีพโดยเฉพาะ

27-10-2557 14-55-59

        Smartclassroom.me  founded in 2010, Smartclassroom.me has business interests that focus on Education technology Industry  . It also has a thriving information and application based on Newest technology business that supplies high-profile clients both of hardware and software solutions, as well as serving Education business role Like as Training systems , Tutor management and Smart classroom solution and services that are vital for success in the modern business arena.

  As a forward-thinking business entity,Smartclassroom.me offer the highest quality products and service possible, We recognize that the modern business world is rapidly changing and we regard innovation as being critical to the success of our core businesses.

   We continue to create opportunities for our most important asset, our staff, because we believe that an empowered workforce will help our businesses grow and maintain our drive towards excellence in customer service. We remain committed to practicing and promotion responsible and transparent corporate governance. By adhering to our principles,

 We fulfill our vision of forging-lasting and mutually beneficial relationships with our business partner and customers.e files are available to customize the theme easily.

Experience

 

As a company we have been established since 2010. We love in Education and related projects and have years of knowledge and experience that we bring to the table.

 

Passionate

 

We love nothing more that working on Education service with a fantastic client, School. We care about our clients and can often be found working out of hours to get everything 'just right'!

 

We Listen

 

We listen, we discuss, we advise. Sounds obvious but we listen to your ideas, plans and objectives for your business, Environment , and Budget . We then select the best solution to fit. if we feel we're not a good fit we'll be honest and tell you from the outset.

 

Creative & Technical

 

Whether it's Education Solution ,Smartclassroom Solution, system development or custom Business for different Customer each School or University ,we like to keep everything under one roof to make it easier for our customers.

 

Best Service Good Price

 

Superhuman brainpower has its price, but we promise to be reasonable and fair. In fact, if you’re not satisfied, we’re determined to make it right.