• ระบบห้องเรียนอัจฉริยะที่ครบวงจรที่สุด

  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุด สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ รองรับการเรียนรู้ Education 3.0 
  • รองรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ Multi-media , Interative learning ,  Flipped Classroom
  • บริษัทรายแรกที่ให้บริการติดตั้งระบบ MOOC และให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาโดยตรง
  • ระบบบริหารจัดการสมาร์ตโฟนนักเรียนPC/MAC/IPAD/Samsung/Android
  • ระบบช่วยสอนอัจฉริยะสำหรับครู อาจารย์ ที่ทำให้การเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป 
  • ระบบเรียนรู้แบบ ระบบ MOOC (Massive Open Online Course ) anywhere เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
  • และอื่นๆอีกมาก
 • University 2
 •                        
      เหนือกว่าด้วยกระดานสอนอัจฉริยะที่ดีที่สุด 

  6six2

  @ สัมผัสหน้าจอพร้อมกันสูงสุดถึง 10 จุด

  @ รองรับการสัมผัสทั้งแบบใช้นิ้วสัมผัสและปากกา

  @ เทคโนโลยีล่าสุดไม่ต้องใช้ โปรเจคเตอร์  หมดปัญหาแสงสะท้อน หรือผู้สอนบัง ทำให้เกิดเงา

  @ ลำโพง(speaker)พร้อมรองรับการเรียนรู้หลากหลายมิติทั้งภาพและเสียง

  @ มีคอมพิวเตอร์ในตัว ไม่ต้องจัดเตรียม คอมพิวเตอร์และ ตั้งค่าในทุกๆครั้งที่ใช้งาน

  @ ยอดขายอันดับหนึ่งในจีน มากกว่า 500,000 จอ

  @ ฟรี.!! ซอร์ฟแวร์บริหารจัดการห้องเรียนอัจริยะที่เสริมศักยภาพการสอนอย่างเป็นระบบครบวงจร

Smart BEMS

30-10-2560 23-46-26

ระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management System: BEMS) เป็นระบบที่ช่วยในการจัดการ ควบคุม และติดตามระบบพลังงานต่างๆ ภายในอาคาร (เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟแสงสว่าง เป็นต้น)

read more

Classroom management

Demo

บริหารจัดการ ติดตาม เครื่องคอมพิวเตอร์,ipad , tablet นักเรียนในชั้นเรียน พร้อมทั้ง เครื่องมืออำนวยการสอนมากมาย เหมาะกับการใช้งาน smartclassroom เป็นที่สุด .

read more

Smart IOT

smartiotbanner

ทำให้ห้องเรียนอัจฉริยะใช้งานง่ายด้วยการควบคุมอุปกรณ์ทุกอย่าง ทั้งระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง แอร์ จอกระดานอัจฉริยะ โปรเจคเตอร์ และอื่นๆ เพียงแค่สัมผัสหน้าจอ 

read more

 

โซลูชั่นสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

27-10-2557 14-55-59

 ปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smartclassroom ได้มีบทบาทและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ และประเทศไทยและถือเป็นนวัตกรรมยุคใหม่แห่งการเรียนรู้ในยุคนี้ ที่นำเอาเทคโนโลยีแห่งการสื่อสารกับนวัตกรรมในการนำเสนอมาประยุกต์ ปรับใช้ในโลกแห่งการเรียนรู้ สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาลัย ตลอดจนการเรียนรู้ได้จากที่บ้านหรือสถานที่ใดๆก็ตามบนโลก อย่างหลาก หลายและสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น

   ด้วยความหลากหลายของรูปแบบห้องเรียนในประเทศไทยในแต่ละสถาบันการศึกษา งบประมาณที่มีอยู่จำกัด อาจจะไม่สามารถดำเนินการสร้างห้องเรียนอัจฉริยะและเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ในทุกๆโรงเรียน หรือ ทุกห้องได้อย่างทั่วถึง การเรียนรู้ผ่านห้องเรียนแบบเดิมอย่างเช่น กระดานดำ กระดานไวท์บอร์ด ฉายโปรเจคเตอร์ หรือผ่านเครื่องสื่อนำเสนอต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น ทรัพยากรเดิมที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันอย่างมากในโรงเรียน และสถาบันการศึกษา

smartclassroom solution overviewv2

            เราได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเข้าใจในความหลากหลายของห้องเรียนในแต่ละสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี ขอนำเสนอ โซลูชั่นสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ แบบหลากหลายการประยุกต์ใช้งาน และเหมาะสมกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบันมากที่สุด โดยการนำเอาการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนแบบเดิมอย่างเช่น กระดานดำ , กระดานไวท์บอร์ด , ฉายโปรเจคเตอร์ หรือผ่านเครื่องสื่อนำเสนอต่างๆ ตลอดจนกระดานหน้าจอแบบทัชสกรีนด้วยเทคโนโลยีล่าสุด มาประยุกต์ และปรับใช้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะโดยที่ไม่จำเป็นต้อง ยกเลิก ละทิ้งทรัพยากรการเรียนรู้แบบเดิม นอกเหนือจากการใช้เข้าถึงการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะแล้ว สำหรับเหตุผลด้านต้นทุนก็สามารถประหยัดด้วยเช่นกัน

 

vc111

Multitouch Board